مناطق منجیل ، شیراز ٬گرگان کاملا منطبق با نیاز اکولوژیکی این گیاه می باشد. اما در مناطق صفی آباد دزفول و سر پل ذهاب حد اکثر دما 5-6 درجه بیش از حد نرمال می باشد. فاکتور محدود کننده کشت زیتون در مناطق قم و ساوه  وقوع سرما کشنده با دمای کمتر از 10- درجه می باشد.

متوسط میزان بارندگی در مناطق کشت زیتون بسیار متغیر میباشد.بطوریکه این مقدار در قم 158 میلیمتر و در گرگان 560 میلیمتر میباشد. توزیع بارندگی بیشتر در فصل زمستان و بهار می باشد.
 
انتخاب منطقه : منطقه انتخابی بایستی نیاز سرمائی را تامین نماید، دقت در حد اقل سرمای مطلق زمستانه، مناطق دارای سرمای 12- انتخاب نشود.دقت در میانگین حداکثر دما برای دوره گلدهی(25درجه) و رشد و نمو میوه (35)ضروری می باشد.ارتفاع از سطح دریا متناسب با عرض جغرافیائی تغییر می کند. در مناطق شمالی کشور 800 متر و در جنوب تا 1200متر قابل کشت است. 
شیب زمین : اراضی با شیب جنوبی و جنوب غربی در مناظق سرد، حد اکثر شیب اراضی 25 %  ،  مگر اینکه از روش تراس یا از سیستم مشابه استفاده شود.  از انتخاب زمینهای پست با احتمال تجمع سرما و با زهکشی نامناسب وبا خاک  شور باید اجتناب کرد.
 
•خاک : اصولا خاکهای شنی لومی برای احداث باغ مناسب است. از نظر بافت ، pH. میزان بی کربنات مواد آلی ، میزان عناصر ماکرو ومیکروباید آزمایش شود. 
در شرایطی که  مواد آلی خاک کمتر از 1% - در شرایط دیم –  کمتر از 2% (در شرایط آبی) باشد بایستی خاک با ماده آلی تقویت گردد. برای اجتناب ازعوامل بیماریهای خطرناک به ویژه ورتیسلیوم و نماتد بایستی خاک آزمایش شود. در ارضی که قبلا گیاه میزبان  ورتیسلیوم کشت شده بایستی اجتناب شود. ضد عفونی شیمیائی خاک به هیچ وجه توصیه نمی شود.
 
بارندگی و آبهای تحت الارضی:در مناطقی که بارندگی در تابستان ندارد درختان  زیتون باید آبیاری شود. ریشه زیتون به شدت به بالا بودن آبهای تحت الارضی حساس می باشد.
5 - سابقه کشت: با مراجعه به سوابق کشت و کار در  اتخاذ تصمیم برای کشت محصول مفید خواهد بود. اگر محصولاتی مثل گوجه فرنگی و لوبیا که موجب افزایش بیماری ورتیسلیوم می شود قبلا در زمین مورد نظر کشت شده باشد، آن زمین باید ضد عفونی گردد.
6- آماده سازی زمین: تسطیح زمین ، به ویژه برای موادی که آبیاری بصورت جوی پشته انجام می شود. انجام شخم عمیق برای افزایش و بهبود زهکشی خاک و از بین بردن لایه سخت در عمق زمین.
 
کشت بیش از 300 درخت در هکتار به دلیل  نیاز به عملیات شدید خاک ورزی با اهداف تولید پایدار و سالم متناقض می باشد.در مناطق شمالی که دارای تابش آفتاب مناسب است سیستم مستطیلی ( 6*7) متر و در مناطق نیمه گرمسیری جنوبی سیستم مربع(6*6)متر مناسب می باشد. کشت گیاهان غیر زراعی بطور متناوب بین ردیف درختان زیتون در اراضی که با خطر فرسایش خاک مواجه است توصیه می گردد.
زمان کاشت: با توجه به اینکه نهالهای زیتون گلدانی است در تمام سال قابل کشت می باشد و لی زمان مناسب آن از اواسط پاییز تا اواخر اسفند می باشد. کشت درختان گرده زا می بایست در جهت وزش باد باشد.
نوشته شده توسط :دکتر علی اصغر زینانلو از موسسه تحقیقات ونهال وبذر کرج
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۸ساعت 10:20 توسط فلاح زاده |